pasek gora apasek gora bpasek gora c
baner

>>> PRZYGOTOWANIE PRACY

Prace do druku przyjmujemy w formatach wektorowych lub jako mapy bitowe. Preferowane przez nas formaty plików to:

Pliki wektorowe: (Pliki takie pozwalają na wydruk w najwyższej jakości tekstu, linii drobnych elementów.)

CorelDraw do wersji 12
Teksty zamienione na krzywe. Mapy bitowe w skali 1:1. Rozdzielczość map bitowych 300 dpi. Kolory CMYK. Tekstom, które mają być wydrukowane w kolorze czarnym, prosimy nadać kolor K:100.

 

Uniwersalny format postcriptowy (do wersji 8.0)
Teksty zamienione na krzywe. Mapy bitowe w skali 1:1. Rozdzielczość map bitowych 300 dpi. Kolory CMYK. Tekstom, które mają być wydrukowane w kolorze czarnym, prosimy nadać kolor K:100.

 

Dokument PDF
Teksty zamienione na krzywe. Mapy bitowe w skali 1:1. Rozdzielczość map bitowych 300 dpi. Kolory CMYK. Tekstom, które mają być wydrukowane w kolorze czarnym, prosimy nadać kolor K:100.


Pliki bitmapowe :
(Pliki takie pozwalają na wydruk w najwyższej jakości fotografii, przejść tonalnych)

Pliki JPG
Jest to skompresowany format pliku TIF. Odpowiednio skompresowane pliki jpg zajmują mniej miejsca w związku z tym przesłania ich internetem jest szybsze. (UWAGA! Za bardzo skompresowane pliki jpg bardzo tracą na jakości). Wymagana rozdzielczość pliku to 300 dpi w formacie 1:1. Praca musi być przygotowana w kolorach CMYK. Małym tekstom w kolorze czarnym prosimy nadać kolor K:100.

 

Pliki TIF
Wymagana rozdzielczość pliku to 300 dpi w formacie 1:1. Praca musi być przygotowana w kolorach CMYK w trybie 8-bitów / kanał. Małym tekstom w kolorze czarnym prosimy nadać kolor K:100.Pliki jpg pobrane z internetu bez odpowiedniego przetworzenia nie nadają się do zastosowań poligraficznych.


Prace powinny posiadać dodane znaczniki cięcia, w szczególności gdy zapis będzie w formacie, który nie określa obszaru strony oraz znaczniki (sznyty) innych operacji introligatorskich jak falcowanie, bigowanie itp.
Projekt przygotowujemy z tzw. spadem. Tło w pracy powinno wystawać po 2mm z każdej strony poza obszar cięcia. Wszelkie elementy graficzne powinny znajdować się nie bliżej niż 4mm od krawędzi cięcia. Stosujemy kolory CMYK. Małym czarnym tekstom prosimy nadać kolor K:100. Wszelkie obiekty tekstowe zamieniamy na krzywe lub rasteryzujemy.


   
 

Copyright © 2009 GOLDGRAF. Wszystkie prawa zastrzeżone.