pasek gora apasek gora bpasek gora c
baner

>>> BŁĘDY W PROJEKTACH

1. Brak spadów
Spady to margines błędu dla maszyny tnącej arkusze po wydrukowaniu. Brak spadów prawie zawsze spowoduje, że arkusze pocięte do zamawianego formatu będą miały białe brzegi lub będzie na nich widać fragmenty sąsiadujących "użytków".

 

2. Zastosowanie innej niż CMYK kolorystyki pracy
Kolory RGB lub inne są podczas druku na maszynie cyfrowej automatycznie zamieniane na CMYK. Uzyskane w ten sposób kolory CMYK często bardzo się różnią od oczekiwanych.

 

3. Przesyłanie projektów z tekstami niezamienionymi na krzywe
W przypadku braku czcionek użytych w projekcie, w komputerach innych niż projektanta, brakujące czcionki są podmieniane n inne. Prowadzi to do zmiany wyglądu układu tekstu.

 

4. Przesyłanie projektów zawierających efekty specjalne.
Wszelkie efekty specjalne dla bezpieczeństwa należy zamienić na bitmapy. Dotyczy to w szczególności efektów soczewek, przezroczystości.

 

5. Złe skalibrowanie monitora
Kolory uzyskane na ekranie komputera rzadko odpowiadają kolorom na późniejszych wydrukach. Odpowiednie skalibrowanie monitora może częściowo rozwiązać ten problem.

   
 

Copyright © 2009 GOLDGRAF. Wszystkie prawa zastrzeżone.