pasek gora apasek gora bpasek gora c
baner

pieczątka

>>> PRZYGOTOWANIE PRACY

Prace do druku przyjmujemy w formatach wektorowych lub jako mapy bitowe. Preferowane przez nas formaty plików to:

Pliki wektorowe: (Pliki takie pozwalają na wydruk w najwyższej jakości tekstu, linii drobnych elementów.)

CorelDraw do wersji 12
Teksty zamienione na krzywe. Mapy bitowe w skali 1:1. Rozdzielczość map bitowych 300 dpi. Kolory CMYK. Tekstom, które mają być wydrukowane w kolorze czarnym, prosimy nadać kolor K:100.

 

Uniwersalny format postcriptowy (do wersji 8.0)
Teksty zamienione na krzywe. Mapy bitowe w skali 1:1. Rozdzielczość map bitowych 300 dpi. Kolory CMYK. Tekstom, które mają być wydrukowane w kolorze czarnym, prosimy nadać kolor K:100.

 

Dokument PDF
Teksty zamienione na krzywe. Mapy bitowe w skali 1:1. Rozdzielczość map bitowych 300 dpi. Kolory CMYK. Tekstom, które mają być wydrukowane w kolorze czarnym, prosimy nadać kolor K:100.


Pliki bitmapowe :
(Pliki takie pozwalają na wydruk w najwyższej jakości fotografii, przejść tonalnych)

Pliki JPG
Jest to skompresowany format pliku TIF. Odpowiednio skompresowane pliki jpg zajmują mniej miejsca w związku z tym przesłania ich internetem jest szybsze. (UWAGA! Za bardzo skompresowane pliki jpg bardzo tracą na jakości). Wymagana rozdzielczość pliku to 300 dpi w formacie 1:1. Praca musi być przygotowana w kolorach CMYK. Małym tekstom w kolorze czarnym prosimy nadać kolor K:100.

 

Pliki TIF
Wymagana rozdzielczość pliku to 300 dpi w formacie 1:1. Praca musi być przygotowana w kolorach CMYK w trybie 8-bitów / kanał. Małym tekstom w kolorze czarnym prosimy nadać kolor K:100.Pliki jpg pobrane z internetu bez odpowiedniego przetworzenia nie nadają się do zastosowań poligraficznych.


Prace powinny posiadać dodane znaczniki cięcia, w szczególności gdy zapis będzie w formacie, który nie określa obszaru strony oraz znaczniki (sznyty) innych operacji introligatorskich jak falcowanie, bigowanie itp.
Projekt przygotowujemy z tzw. spadem. Tło w pracy powinno wystawać po 2mm z każdej strony poza obszar cięcia. Wszelkie elementy graficzne powinny znajdować się nie bliżej niż 4mm od krawędzi cięcia. Stosujemy kolory CMYK (po wcześniejszym uzgodnieniu również kolory PANTONE). Małym czarnym tekstom prosimy nadać kolor K:100. Wszelkie obiekty tekstowe zamieniamy na krzywe lub rasteryzujemy.

W celu uzyskania większej głębi koloru czarnego zalecamy dodanie po 50% kolorów Cyan i Magenta, tzn. C:50, M:50, Y:0, K:100.
Nie należy używać powyższych ustawień do niewielkich tekstów w kolorze czarnym.

SŁOWNICZEK:

Bigowanie – proces introligatorski polegający na wgniataniu rowków w papierze w celu ułatwienia jego złamywania..

CMYK – zestaw podstawowych kolorów farb drukarskich stosowanych powszechnie w druku kolorowym w poligrafii i metodach pokrewnych. Inna nazwa tych kolorów to barwy procesowe lub kolory triadowe. CMYK to jednocześnie jedna z przestrzeni barw w pracy z grafiką komputerową.

Falcowanie, złamywanie – jedno- lub wielokrotne składanie arkusza papieru, w celu osiągnięcia docelowego formatu i liczby stron składki. Miejsce zaginania arkusza to falc (złam) i po złożeniu tworzy nową krawędź.

Format netto – rozmiar gotowego wyrobu poligraficznego.

Pantoneamerykańska korporacja, która opracowała i wydała swoją unikatową skalę kolorów. Stanowi ona wzorzec barw nazwany Skalą Pantone.

Paser – element graficzny umieszczany poza formatem netto publikacji poligraficznej. W druku barwnym służy jako "celownik" do dokładnego nanoszenia obrazu drukowego kolejnymi farbami drukowymi w to samo miejsce.
W DTP pasery są koloru o nazwie registration, który oznacza sumę wszystkich farb, jakimi praca ta zostanie wydrukowana.

Spad – obszar druku wychodzący poza obszar netto publikacji. Spad gwarantuje, że obszar druku będzie dochodził do samej krawędzi po przycięciu arkusza. Wielkość spadu to 2-4 mm.

Sznyty formatowe – znaki dla drukarza, umieszczone na arkuszu poza obszarem strony, mówiące gdzie należy papier obciąć na wymiar netto, lub gdzie należy wykonać bigowanie lub falcowanie. Sznyty są cienkimi kreskami, zazwyczaj o grubości rzędu 0,1-0,2 pt, a oddalone od formatu netto strony są zwykle na odległość rzędu 3-5 mm. Linie te są zbudowane z koloru zwanego (ang.) registration,

   
Wizytówki Plakaty  
pasek doł

Copyright © 2009 GOLDGRAF. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.0 Transitional